מאמרים

ידועים בציבור

כיום ישנם חוקים רבים מאוד המעניקים לידועים בציבור מעמד של זוגות נשואים לכל דבר מבחינת זכויות רבות כמו ירושה, ביטוח לאומי וכדומה.

ידועים בציבור הם למעשה שני בני סוג אשר חיים יחד, מנהלים בית ביחד באותו מקום וחיים ממש כמו משפחה, זאת אף על פי שלא נישאו כדת וכדין על פי החוק.

אנשים אשר מוגדרים בתור ידועים בציבור רואים את עצמם כבני זוג לכל דבר ואף הסובבים אותם רואים אותם בצורה זו. מבחינת חוקי המדינה, אנשים אשר מוגדים בתור ידועים בציבור אלו אנשים אשר צורת החיים שלהם דומה לצורת החיים של אנשים נשואים וכיום ישנם חוקים רבים מאוד המעניקים לידועים בציבור מעמד של זוגות נשואים לכל דבר מבחינת זכויות רבות כמו ירושה, ביטוח לאומי וכדומה.

בית המשפט העליון קבע שני מאפיינים – יסודות מובהקים להוכחת מעמד של ידועים בציבור: חיי אישות כבעל ואשה וניהול משק בית משותף.